zmień kolor

AKTUALNOŚCI

20.12.2013r.

PRAKTYKI
Pierwsza grupa aktywnych zawodowo nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów w branży motoryzacyjnej miała możliwość w rzeczywistych warunkach podwyższać swoje kompetencje zawodowe w renomowanej firmie CAROLINA CAR COMPANY, salonie i serwisie TOYOTY w Warszawie. Uczestnicy pierwszych praktyk zyskali niezwykłą okazję pracy w najnowocześniejszym serwisie. Mogli zapoznać się ze wszystkimi etapami obsługi i serwisowania pojazdu.

PROGRAM PRAKTYK (80 godzin)

Dzień 1:

 • Zapoznawano się ze stanowiskiem pracy oraz przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Zapoznawano się również z rodzajami zagrożeń w zawodzie oraz ryzykiem zawodowym występującym w warsztatach diagnostycznych i naprawczych.
 • W Podstawowej Stacji Technicznej dokonywano przeglądów technicznych samochodów osobowych marki, Toyota, Nissan, Renault.
 • Przedstawiano zasady organizacji Biura Obsługi Klienta (BOK).
 • Zapoznawano się z czynnościami obsługowymi dotyczącymi układu klimatyzacji samochodu Toyota AURIS.
 • Omawiano budowę, serwisowanie, diagnostykę oraz zasady działania automatycznych skrzyń biegów w pojazdach Toyota.
 • Zapoznawano się z komputerowym systemem kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów dla przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony - HUNTER WA z kamerami HS.HUNTER WA to najnowszej generacji komputerowy system kontroli i regulacji geometrii ustawienia kół jezdnych i osi pojazdów samochodowych.
 • W Podstawowej Stacji Technicznej dokonywano przeglądów technicznych samochodów osobowych marki, Toyota, Nissan, Renault.
 • Diagnozowano układ paliwowy ZI i ZS.(diagnostyka pompy i wtryskiwacza DENSO).
 • Zapoznawano się z zakresem czynności podczas przeglądu okresowego samochodu Toyota Avensis.
 • Diagnozowano układ przeciwblokujący (ABS).
 • Na szkoleniu można było zaobserwować procedurę postępowania podczas naprawy silnika o zapłonie samoczynnym po omyłkowym zatankowaniu benzyny i krótkim użytkowaniu pojazdu Toyota Corolla.
 • Rekrutacja na kolejne praktyki trwa. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

  30.06.2013r.

  WARSZTATY
  Za nami już pierwsze 2-dniowe warsztaty przygotowujące do odbycia praktyk. Celem warsztatów była aktualizacja wiedzy i umiejętności niezbędnych do odbycia praktyk w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Poprzez aktywnie prowadzone zajęcia warsztaty miały rzeczywisty wpływ na zdobycie przez uczestników praktycznych doświadczeń skutkujących aktualizacją wiedzy i umiejętności z zakresu nowych trendów, technik i technologii stosowanych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej.

  PROGRAM WARSZTATÓW

  Dzień 1:
  Warsztaty podstawowe (6 godzin):

  • prezentacja założeń Projektu
  • sprawy organizacyjno - techniczne (weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych, podpisanie umów, wypełnienie ankiet ex–ante)
  • podstawy BHP
  • prezentacja materiałów edukacyjnych - Programy praktyk
  • prezentacja miejsca odbywania praktyk - Carolina Car Company
  • prezentacja portalu wspomagającego realizację praktyk
  • podsumowanie – dokumentacja warsztatów (listy obecności, dziennik praktyk, prezentacja z przebiegu praktyk, rozliczenia kosztów dojazdów)

  Dzień 2:
  Warsztaty specjalistyczne (8 godzin):

  • efektywne wykorzystania czasu w trakcie praktyk w zakładach pracy
  • praktyczne ćwiczenia w oparciu o dedykowany do przedsiębiorstw motoryzacyjnych system informatyczny
  • praktyczne ćwiczenia i analizy z tematyk dot. aktualnych trendów, technik, technologii stosowanych w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego
  • omówienie zasad korzystania z aplikacji dedykowanych do diagnostyki samochodów
  • omówienie organizacji pracy w serwisie (obieg dokumentów)

  Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w branży motoryzacyjnej, wpływem technologii na organizację pracy, wymaganiami dotyczącymi umiejętności praktycznych oraz dotyczącymi wiedzy merytorycznej pracowników pracujących w firmach motoryzacyjnych. Ponadto uczestnicy wzięli udział w dyskusji oraz analizie case study wybranych przykładów prezentujących zastosowanie nowoczesnych technologii w branży motoryzacyjnej.

  23.01.2013r.

  Szanowni Państwo,
  W dniu 22 stycznia w Katowicach odbyła się konferencja promująca realizację projektu „Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej”, zorganizowana przez Fundację Edukacja dla Społeczeństwa – Partnera projektu.

  Otwarcia spotkania dokonała Pani Katarzyna Byrska – kierownik projektu. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a także przedstawiciele jednostek samorządowych, kuratoriów oświaty oraz firmy TOYOTA Carolina Car Company – firmy, w której odbywać się będą praktyki zawodowe.

  Uczestnicy Konferencji dowiedzieli się o aktualnych zmianach w podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych, poznali nowe kierunki kształcenia w branży motoryzacyjnej, a także szczegółowe założenia projektu. Ponadto specjaliści ds. rekrutacji zaprezentowali uczestnikom materiały rekrutacyjne do projektu i zademonstrowali w jaki sposób należy prawidłowo uzupełniać formularz on-line.

  Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, ciekawych rozwiązań, inicjatyw, przedstawienia zmian w prawie.

  Wszystkim osobom, które uczestniczyły w konferencji DZIĘKUJEMY!

  01.12.2012r.

  Ścieżka postępowania w procesie rekrutacji

  01.12.2012r.

  Szanowni Państwo,
  Z nieukrywaną radością pragniemy poinformować, iż udało nam się nawiązać współpracę w zakresie realizacji praktyk zawodowych z renomowaną firmą TOYOTA Carolina Car Company - największym autoryzowanym salonem sprzedaży i serwisem w Warszawie.

  Firma działa na polskim rynku od 1992r., początkowo jako autoryzowana stacja obsługi Mazda Motor Poland. Od 1999r. rozpoczęła współpracę z Toyotą Motor Poland.

  W chwili obecnej siedziba firmy mieście się w nowoczesnym budynku przy ulicy Prymasa 1000-lecia 54, w Warszawie.

  Dzięki realizacji praktyk w Toyota Carolina Car Company
  nasi uczestnicy mają zapewniony dostęp do:

  • najnowszych urządzeń diagnostycznych (TECH DOC 3, TECHSTREEM)
  • najnowszych oprzyrządowań warsztatu
  • nowoczesnych rozwiązań optymalizujących pracę (Express Serwis)
  • najnowszych rozwiązań technologicznych (Hybryda)

  CAROLINA CAR COMPANY JEST PIERWSZĄ STACJĄ W POLSCE Z CERTYFIKATEM TSM (Toyota Customer Service Management)!!!

  01.12.2012r.

  Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2012 r. rozpoczynamy rekrutację na KONFERENCJĘ. Więcej informacji tutaj: Rekrutacja na konferencję

  01.10.2012r.

  Informujemy, że od dnia 1 października 2012 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu "kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej" Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

  01.09.2012r.

  Eksperci rynkowi twierdzą, że większą kreatywność i innowacyjność uczniów możemy osiągnąć wyłącznie za sprawą kreatywnych i innowacyjnych nauczycieli w szkołach. Nauczyciele będą mogli być na bieżąco i zapewniać nauczanie naprawdę odpowiadające potrzebom ich uczniów wyłącznie wtedy, gdy sami będą kontynuować naukę.

  W celu poprawy jakości kształcenia zawodowego niezbędne jest zwiększenie udziału pracodawców w realizacji zadań systemu szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza w zakresie praktyk zawodowych, staży i praktycznej nauki zawodu. Organizacja kształcenia zawodowego powinna odbywać się z zaangażowaniem pracodawców, gdzie w warunkach naturalnej pracy realizowany jest program praktycznej nauki zawodu. W procesie tym należy uwzględnić określenie programów nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych według konkretnych wymogów danej branży z uwzględnieniem aktualnego poziomu stosowanych technik i technologii.

  01.06.2012r.

  Wydawnictwo Nowa Era wraz z Fundacją Edukacja dla Społeczeństwa mają przyjemność realizować projekt "Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej" skierowany do nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z BEZPŁATNEGO WSPARCIA – warsztatach i praktykach , umożliwiających uczestnikom projektu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii.

  Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • Bezpłatne 80 godzinne praktyki w nowoczesnym, renomowanym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym
  • Bezpłatne 14 godzinne warsztaty przygotowujące do praktyk
  • Pełne wyżywienie i zakwaterowanie dla uczestników odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Odzież ochronną
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyk,
  • Opiekuna praktyk,
  • Materiały dodatkowe (teczka, długopis, notatnik) i materiały szkoleniowe (prezentacje, programy praktyk).

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Zapytania można kierować do Biura projektu:

  NOWA ERA Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
  tel.: 0 728 946 203
  e-mail: biuro@motopraktyki.pl